Saturday, August 16, 2014

એક મજા હોય છે.....


ક્યારેક જીવન જંગ લડવાની એક મજા હોય છે..
ક્યારેક ત્રણ એક્કામાં હારવાની એક મજા હોય છે...

સુખ આવે રડી લેવું ને દુ:ખ આવે હસી લેવું..
ક્યારેક હારેલી જીંદગીને બિરદાવવાની એક મજા હોય છે...

કિનારે બેસી છબછબીયા કરનારા શું જાણે..?
ક્યારેક મજધારે જઈને ડૂબવાની એક મજા હોય છે...

થોડીક રાહ જોઈ તમારી ત્યાં તો આવી જ ગયા..
ક્યારેક વિરહમાં રહેવાની એક મજા હોય છે...

જોયા છે જીંદગી આખી દોડાદોડ કરનારા..
ક્યારેક  હારેલા દિલને જોડવાની એક મજા હોય છે...

જાણીતી જ હોય મંજીલ ને મનગમતી પણ..
ક્યારેક જાણીને ભટકવાની એક મજા હોય છે...

આમ તો મળવાનું રોજ થાય જ છે ને..
ક્યારેક દુરથી જ નિહાળવાની એક મજા હોય છે...

હાથ જોડી નમતા જગદીશને ઘણા જોયા છે..
ક્યારેક હું મજામાં છું કહેવાની એક મજા હોય છે...

"જગત"ને જીતનારા સીકંદરો આવશે ને જશે..
ક્યારેક ખુલ્લી હથેળીને જોવાની એક મજા હોય છે...jn


No comments:

Post a Comment