Monday, August 25, 2014

તારો અંશ....


રવિ નથી પણ કોઇના જીવનનું કિરણ થઇ શકું છું..
ખાબોચીયું મટીને પણ તોફાની દરિયો થઇ શકું છું...

મેં ક્યારેય કહ્યું આ "જગત"ને કે હું ઇશ્વર છું..??
તુજ કહે છે અવતાર લઇ તારો અંશ થઇ શકું છું....jn

No comments:

Post a Comment