Monday, September 8, 2014

તુજ આવાની....


આદત પડી ગઇ છે આ સાંજને જોવાની..
બાકી જાણુંજ છું તું હવે નથી જ આવાની...

જોઉં છું ક્યાં સુધી આમ દૂર રહી શકીશ..!!
આ નહી તો આવતા ભવે, તુજ આવાની....jn

No comments:

Post a Comment