Saturday, October 4, 2014

આ એકાંત....


હા સાચી વાત છે, એટલેજ હવે આ એકાંત મને ગમે છે...
એ હજારો તારલા સાથેનો એ વાર્તાલાપ મને ગમે છે...

એ સાગરની લહેરનો સહવાસ મને ગમે છે..
હવે આવુંજ ઉછળતું ને શાંત જગત મને ગમે છે...

No comments:

Post a Comment