Thursday, December 25, 2014

બોલ સાચુને...


આજેય મારીજ યાદોમા રહે છે..
એકલતામાં મારી હિબકા ભરે છે..

કોશીશ બહુ કરે છે અળગા રહેવાની,,
આંખોમાંથી શ્રાવણ ભાદરવો ઝરે છે...jn

No comments:

Post a Comment