Thursday, December 18, 2014

હિસાબ.....


ચાલ કાલનો હિસાબ અધુરો છે 
તો બેસ જરા પતાવી લઇએ...
કેમ થોડુંક જમા થશે તો તને વાંધો છે...??
ના પણ મને સંબંધોના 
સરવાળા નથી આવડતા..
એમા ભૂલ આવે તો જગત છૂટે
તોય હિસાબ ના મળે......jn

No comments:

Post a Comment