Tuesday, April 28, 2015

અહેસાસ....

એકબીજા માટેના અહેસાસને 
જગાડવામાં થોડોક સમય લાગે છે..
એજ અહેસાસ અનન્ય પળોને 
જીવનમાં નિર્માણ કરે છે...
આ અહેસાસને મરી જતા 
એકજ પળ લાગે છે.....
જો ના સચવાય તો..!!
પણ એ અહેસાસ પાછો લાવવા
ક્યારેક આ "જગત"માં કેટલાય
જન્મારા ચાલ્યા જાય છે......jn

No comments:

Post a Comment