Saturday, May 9, 2015

ખૂમારી....


ચાલ પ્રેમમાં કાંઇક નવું લાવીએ..
થોડી લાગણી થોડો સ્નેહ વાવીએ...

થકાવશે આ એકલતા આપણને..
જાલ હાથ તો મંજીલને બીરદાવીએ...

ક્યાં સુંધી આમ ગતાનુંગતીકતા..??
હવે સમયની સાથે તાલ મલાવીએ...

દેખાડા ને ખોટા ઠઠારા શું કામ..??
અંતરથી જીવન શણગાર સજાવીએ...

કોઈના જવાથી જીવન થોડું થોભે..!!
નવી સવારે નવો સંકલ્પ જગાવીએ...

નકામી ચીજોના પણ બજાર હોય..
તૂટેલા હ્રદયનીએ બોલી લગાવીએ...

જોયા છે વહાણ ડૂબીને કિનારો જીતેલા..!!
ચાલ એજ ખૂમારી "જગત"ને અપાવીએ...jn

No comments:

Post a Comment