Friday, February 6, 2015

પ્રેમદીપ....

આંખમાથી નીકળેલુ એક આંસુ આજ રોકી લીધુ...
હોઠ હસતા રહ્યાને હ્રદયે આજ રોઇ લીધુ...

આજ જાણે તેને કોઇના હાથે સેંથુ ભરાવી લીધુ...
કહે છે લોકો આજ પાગલ મને, એમ કહી સૌએ હસી લીધુ...

તુજ તો કરતી હતી સાથે જીવવા મરવાની વાત,,,
ને આજ ધબકતી ધડકને તેજ કફન ઓઢાડી દીધુ...

ચાહીશ "જગત"ના અંત સુધી પરવાનાની જેમ,,,
આજ તે પ્રેમદીપ બુજાવી જીવનમા અંધારુ કરી દીધુ....jn

No comments:

Post a Comment